I. Pravidla soutěže

S ohledem na dlouhodobý charakter soutěže se mohou účastnit žáci studující v letošním školním roce v 1. až 8. třídě. Z přihlášené školy se projektu nemusí zúčastnit všechny třídy.

Soutěž má celkem tři části. Přihlášené školy budou v průběhu října 2017 slavnostně rozlosovány k příslušnosti k jednotlivým kontinentům (Amerika, společný tým Asie + Oceánie + Austrálie, Evropa, Afrika). Každý kontinent má svého zahraničního a také českého ambasadora, který bude po celý školní rok 2017/2018 s žáky ze svého kontinentu (týmu) komunikovat a v průběhu jara 2018 se zúčastní „roadshow“ po vybraných základních školách Ostravy.

Jednotlivá kola soutěže:

1) POHYB

Od října 2017 budou přihlášené školy v rámci tělesné výchovy trénovat dvě disciplíny - skok daleký z místa a hod medicinbalem. Nejpozději do 31. března 2018 proběhne ve třídách testování v hodu medicinbalem autovým způsobem: 1.-5. třída 1 kg medicinbal, dívky 6.-8. třída 1 kg medicinbal, chlapci 6.-8. třída 2 kg medicinbal)
a ve skoku z místa. Celkem je pro každou disciplínu vypsáno šest kategorií: 1.-2. třída, 3.-5. třída, 6.-8. třída a vždy se hodnotí zvlášť chlapci a dívky. Výsledky za každou kategorii a každou disciplínu z přihlášených škol nám zašlete nejpozději do 15. dubna 2018 na adresu: soutez@ostrava2018.org. V rámci tělesné výchovy se budou žáci připravovat také na štafetový běžecký závod.

2)  KREATIVITA

Výroba transparentů/fandítek – jednotlivé třídy z přihlášených škol mohou zaslat do soutěže

fotografii vyrobených transparentů/plakátů/fandítek na téma „Podporuji a fandím svému kontinentu!“ Z každé přihlášené školy musí do soutěže přijít alespoň jedna fotografie výtvarného výtvoru nejpozději do 31. března 2018. Zahraniční ambasador z daného kontinentu vybere nejlepší a nejoriginálnější výtvor. Fandící výtvor si s sebou vezměte na fandění svému kontinentu na stadion.

3) TÝM

Hlavní částí soutěže bude souboj o účast na štafetovém finále v předprogramu Kontinentálního poháru v sobotu 8. září 2018. Nejrychlejší štafety zažijí na vlastní kůži velkou atletickou událost přímo na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích před zaplněnou tribunou čítající 15 tisíc diváků.

Pro soutěž „TÝM“ jsou vypsané dvě kategorie: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ.

Tato část soutěže má celkem tři kola:

Školní kolo – v rámci hodin tělesné výchovy na přihlášené škole proběhne v každé kategorii, tzn. 1. stupeň měření času v běhu na 200 m a 2. stupeň měření času v běhu na 300 metrů nebo jiným vhodným způsobem proběhne otestování běžeckých schopností žáků a na základě výsledků může škola vyslat do kvalifikačního závodu v každé kategorii maximálně jednu štafetu. Štafeta je tvořena osmi závodníky. Štafeta v kategorii pro 1. stupeň bude složena ze dvou dívek a dvou chlapců z 1. – 3. třídy a dvou chlapců a dvou dívek ze 4. – 5. třídy. Štafeta v kategorii pro 2. stupeň bude tvořena čtyřmi dívkami a čtyřmi chlapci ze 6. – 8. třídy. Není povinnost obsadit obě kategorie, pro účast v soutěži stačí vyslat do kvalifikačního závodu alespoň jednu štafetu za danou školu. Školní kola musí proběhnout nejpozději do 15. května 2018.

Kvalifikační kolo – kvalifikační kolo proběhne na přelomu května a června 2018 přímo v dějišti Kontinentálního poháru v Ostravě na Městském stadionu ve Vítkovicích. Závodit se bude v disciplíně štafetový běh na 8x200 metrů pro 1. stupeň základních škol a 8x300 metrů pro 2. stupeň základních škol. Soupeři každé školy v každé kategorii zvlášť budou ostatní školy, které budou nalosovány do skupiny reprezentující vždy stejný kontinent. V rámci kvalifikačního kola bude vyhlášeno pořadí na stupních vítězů vždy pro každou kategorii
a každý kontinent. Do superfinále postupuje osm štafet z prvního stupně a osm štafet z druhého stupně, za každý kontinent vítěz a druhé místo z dané kategorie.

Superfinále – Superfinále proběhne v předprogramu prvního dne Kontinentálního poháru, tzn. 8. září 2018 v Ostravě na Městském stadionu ve Vítkovicích. Závodit se bude v disciplíně štafetový běh na 8x200 metrů pro 1. stupeň ZŠ a 8x300 metrů pro 2. stupeň ZŠ. Tato fáze soutěže již nebude založena na principu reprezentace školy, ale posunuje se o úroveň výše – na reprezentaci kontinentu. Za každý kontinent budou postaveny dvě štafety v kategorii 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. Každá štafeta bude tvořena čtyřmi dívkami a čtyřmi chlapci. Kapitánem štafet ve finále bude zahraniční ambasador kontinentu. Žáci se tak mohou osobně setkat s ambasadorem, který byl, případně ještě stále je atletickou megahvězdou a vzájemně podporovat týmového ducha. Výsledný čas obou štafet ze superfinále se bude sčítat.

II.  Ceny

Ceny do soutěže budou věnované Kontinentálním pohárem na několika úrovních.

1) Zástupce školy (učitel tělesné výchovy) obdrží motivační dárkový předmět (tričko/batoh).

2) Každý účastník jakéhokoliv kola soutěže z řad žáků a zároveň zástupce školy, kteří budou mít zájem, získají vstupenku na některý ze soutěžních dnů Kontinentálního poháru ve dnech 8. – 9. září 2018. V průběhu roku a v rámci roadshow obdrží zúčastnění žáci další drobné motivační ceny za aktivitu.

3) Kolo soutěže „POHYB:“ Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu května 2018. Oceněny budou vždy tři nejlepší individuální výkony v každé škole, v každé kategorii a zároveň v každé disciplíně. Vítězové získají věcné ceny od Kontinentálního poháru.

4) Kolo soutěže „KREATIVITA:“ Vítězná škola daného kontinentu získá poukaz v hodnotě 20.000,- Kč na nákup sportovního vybavení společnosti JIPAST. Vyhlášení tohoto kola proběhne v září 2018.

5) Kolo soutěže „TÝM:“ Věcné ceny obdrží vždy první tři týmy v každé kategorii z kvalifikačního kola. Účastníci týmů, které postoupí do Superfinále, získají reprezentační oblečení svého kontinentu, které bude totožné s reprezentačním vybavením jednotlivých závodících atletů z hlavního programu. Dále budou mít účastníci Superfinále možnost osobního setkání se svým ambasadorem (světovou atletickou hvězdou) a získají věcné ceny Kontinentálního poháru.

 


© 2017 | Kontinentální pohár IAAF 2018 s. r. o.

www.ostrava2018.org | soutez@ostrava2018.org